Pointsystem

Indberetning af klubpoint

Klubben har vedtaget et pointsystem som alle seniormedlemmer. Tanken er at alt klubarbejde som udgangspunkt giver et antal point, og følgende regler gælder fra og med sæson 2011/2012:

  1. Klubbens seniormedlemmer skal optjene 200 point pr. sæson
  2. Der trækkes 200 kr ekstra i depositum til systemet ved kontingentbetalingen
  3. Opnår man sine 200 point inden sæsonafslutning kan man ved og kontakte kasseren få udbetalt sit depositum. Opnår man ikke de 200 point inddrages depositummet af klubben
  4. Der vil være præmier til de 3 medlemmer der opnår flest point for sæsonnen. (Over de 200 point)
  5. Bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre med større opgaver for klubben er undtaget i at deltage i systemet og kan derved heller ikke vinde nogen præmier. (Skal være aftalt med betyrelsen)

Fra og med sæson 2011/2012 sker afregningen ved at der trækkes 100, – kr. i depositum ved hver kontingentbetalingen for de deltagende hold.

Præmierne vil bestå af gavekort til Stadium.

Systemet er selvfølgelig til for, at dele det nødvendige frivillige arbejde ud på alle klubbens medlemmer.

Point

Hvad der kan optjenes point for kan ses hernedenunder på siden. Har man gode ideer til flere ting der burde give point, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen med disse.

Pointansvarlige

Den pointansvarlige står for at tjekke indberetningerne af klubpoint. Når pointene er godkendt vil man kunne følge med i hvor mange point man har optjent her.

Pointansvarlig for sæsonen 2019 – 2020:

Alkis Zimmermann

For at få point

Send en mail til: alkiszimmermann@gmail.com

Her skal du angive: Navn, dato for arbejde og det arbejde du har gjort for klubben. 

Følgende arbejdsopgaver giver point

Træner for hold (200 point)

Bestyrelsesmedlem (200 point)

Skaf en sponsor til klubben (Min.5000 dkk) (200 point)

Klubarbejde hel dag (100 point)

Deltage i udvalg (100 point)

Klubarbejde halv dag (50 point)

Skaf et nyt medlem (oplys Navn) (50 point)

Deltage i kursus (50 point)

Point for kørsel (40 point)

Dommerbord (25 point)

Klubarbejde kort (under 3 timer) (25 point)

Tøjvask (25 point)

Indlæg til hjemmeside (15 point)