Klubudvikling, arbejdsopgaver og årshjul

Klubudvikling og arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne tager udgangspunkt i DBBF/DGI/BørneBasketFondens Klubudviklings guide. Her er de konkrete opgaver delt op i nedenstående kategorier. Ved klik på hver kategori vises du hen til de konkrete opgaver og opgavebeskrivelser for hver kategori. Herudover, så er det vedhæftet en Excel-fil der viser et overordnet årshjul for vigtige deadlines i løbet af året. 

Overordnet excel årshjul - Årshjul Odense Basketball Klub.xlsx