Odense Basketball Hall of Fame

Odense Basketball Klub's Hall of Fame sponsoret af "OK"

Denne pris skal gå til en person/personer der igennem en længere årrække har bidraget til udviklingen af basketball i Odense på en positiv måde igennem enten klubudvikling, trænergerning, arbejde med særlige målgrupper eller generelt bidrage til medlemsvækst i Odense.

Kriterier for prisen

--> At man har leveret en ekstraordinær indsats for at forbedre basketball i Odense

--> Indsatsen er sket over en længere årrække

Nominering, uddeling og præmiering

--> Nomineringen sker efter skriftligt indstilling til bestyrelsen inden sommerferien. Nomineringsprocessen hypes igennem sociale medie opslag der laves i samarbejde med fordel for sponsoren

--> Uddeling sker til en passende begivenhed i løbet af sæsonopstarten ved den efterfølgende sæson  

--> Præmiering sker ved enten en vandrepokal/hall of fame væg et sted i hallen - sponsoren skal levere præmier af en art som går til prisvinderen

Hall of Fame 

Årgang 2018:

- Ron Burstein

Årgang 2019:

- Andreas Bolding Christensen