Kørsel

Kørsel

Her får du alle oplysninger til at indberette din kørsel for Odense Basketball Klub. Kørsel for klubben giver 1,35 kr. pr. km. Desuden giver kørsel også 40 point i klubbens pointsystem. (Forældre bedes også skrive deres barns navn ved “Hvad hold har du kørt for” så de kan få deres point til pointsystemet).

Send en mail til: kasserer.obbk@gmail.com

Du skal du angive: navn, hvilket hold du er kørt for, hvor har du kørt til, dato for kørsel, antal km, reg.-nr. og konto nr.

OBS.! Når du angiver antal kilometer, beder vi dig om at bruge ruteplanen på krak.dk.